مرجـع مـعرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر نجف آباد
سامانه جامع شهر هوشمند نجف آباد
هم اکنون ، رایگـان ثبت نــام کنید !

سامانه جامع شهر هوشمند نجف آباد

  • نیازمندی های نجف آباد
  • نیازمندی های نجف آباد
  • نیازمندی های نجف آباد
shadow

درمانگاه نبی اکرم (ص)

درمانگاه نبی اکرم (ص)
شماره شناسه عضویت : 1506
تاریخ ثبت نام : 26 مرداد 1400
تعداد بازدید : 41,989
تخصص :
درمانگاه تخصصی شبانه روزی نبی اکرم (ص)
موبایل :
تلفن :
سامانه تلفن گویای نوبت دهی
42644550
36124117
36124163
36124162
ایمیل :
سایت :
آدرس :
نجف آباد ، خیابان منتظری جنوبی ، چهارراه قدس
مدیریت :
توضیحات :

پذیرش : ۳۶۱۲۴۱۱۸

رادیولوژی : ۳۶۱۲۴۱۴۵

آزمایشگاه : ۳۶۱۲۴۱۳۳

اسناد پزشکی : ۳۶۱۲۴۱۲۸

اورژانس برادران : ۳۶۱۲۴۱۳۴

اورژانس خواهران : ۳۶۱۲۴۱۳۲

مدیر داخلی : ۳۶۱۲۴۱۲۰

داروخانه : ۳۶۱۲۴۱۲۲

دندانپزشکی : ۳۶۱۲۴۱۳۰

شنوایی شناسی : ۳۶۱۲۴۱۵۰

سونوگرافی : ۳۶۱۲۴۱۲۵

فیزیوتراپی : ۳۶۱۲۴۱۷۰

لینک :
تبلیغات در نیازمندی های نجف آباد