مرجـع مـعرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر نجف آباد
سامانه جامع شهر هوشمند نجف آباد
هم اکنون ، رایگـان ثبت نــام کنید !

سامانه جامع شهر هوشمند نجف آباد

  • نیازمندی های نجف آباد
  • نیازمندی های نجف آباد
  • نیازمندی های نجف آباد
shadow

درباره ما

نیازمندی های نجف آباد چه نوع سایتی است ؟ سایتی است که فقط برای معرفی متخصصین ، کارشناسان ، استادکاران ، اماکن عمومی ، خصوصی و دولتی شهرستان نجف آباد طراحی و به اجرا در آمده است ، حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به تمام شهروندان نجف آبادی است ، به عبارتی این سایت متعلق به شخص یا اداره ی خاصی نیست و همگان می توانند در آن سهیم باشند و از خدمات آن بهره مند گردند.

چرا نیازمندی های نجف آباد ساخته شد ؟ نجف آباد به عنوان یک شهر فرهنگی با پیشینه درخشان در تربیت جوانان متخصص و کارشناسان توانا از نبود مرجع جامعی به منظور معرفی متخصصین ، کارشناسان ، استادکاران و اماکن تجاری رنج برده است که سعی شده با این کار بخشی از این خلا جبران شود.

چه کسانی می توانند با نیازمندی های نجف آباد همکاری کنند ؟ بر اساس این موضوع که سایت متعلق به تمامی نجف آبادی ها بوده و در مالکیت شخص خاصی نیست همه می توانند در چارچوب قوانین سایت و در جهت ارتقاء اهداف آن به وسیله تبلیغ برای شناساندن آن به مردم ، تشویق متخصصین ، کارشناسان ، استادکاران و بازاریان به ثبت نام و اعلام خدمات همکاری نمایند.

چه کسانی نیازمندی های نجف آباد را مدیریت می نمایند ؟ درحال حاضر شرکت مهندسی سپنتا سامانه پیشگام مدیریت سایت را به عهده دارد ، گرچه می توان از تمامی علاقمندان به کار و فعالیت در این زمینه استفاده و دعوت به همکاری کرد .

مدیر سامانه شهر هوشمند نجف آباد
محمد شفایی نجف آبادی
www.Shafaie.ir

محمد شفایی نجف آبادی

تبلیغات در نیازمندی های نجف آباد