مرجع معرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر نجف آباد

سامانه جامع نیازمندی های نجف آباد
هم اکنون ، رایگان ثبت نام کنید !
  • نیازمندی های نجف آباد
  • نیازمندی های نجف آباد
  • نیازمندی های نجف آباد
shadow

شماره تلفن های ضروری شهرستان نجف آباد

ردیف نام مرکز شماره تلفن
۱ سازمان اتوبوس رانی ۴۲۷۲۷۲۵۰
۲ اداره برق ۴۲۷۳۳۳۱۱
۳ اداره بهداشت ۴۲۶۲۲۰۵۶
۴ اداره بهزیستی ۴۲۷۲۷۲۹۴
۵ اداره پست ۴۲۶۲۲۰۰۷
۶ اداره تامین اجتماعی ۴۲۶۴۱۰۲۱
۷ اداره تعاون روستایی ۴۲۷۲۶۵۵۱
۸ اداره دارایی ۴۲۷۳۳۰۳۰
۹ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ۴۲۴۴۴۴۳۴
۱۰ اداره فنی و حرفه ای ۴۲۴۹۰۰۱۵
۱۱ اداره کار ۴۲۷۴۵۸۳۱
۱۲ اداره گاز ۴۲۷۲۶۵۲۰
۱۳ اداره هواشناسی ۴۲۷۲۶۴۲۰
۱۴ اداره اماکن ۴۲۴۳۲۱۱۱
۱۵ انتقال خون ۴۲۶۲۱۱۱۳
۱۶ آتش نشانی ۴۲۶۳۴۴۴۴
۱۷ اداره آموزش و پرورش ۴۲۶۲۷۱۴۳
۱۸ اداره بازرگانی ۴۲۷۴۲۰۹۴
۱۹ بنیاد شهید و جانبازان ۴۲۶۲۵۱۱۰
۲۰ بنیاد مسکن ۴۲۶۴۶۲۲۵
۲۱ اداره تربیت بدنی ۴۲۶۲۳۰۶۰
۲۲ ترمینال مسافربری ۴۲۶۶۳۳۰۱
۲۳ اداره ثبت احوال ۴۲۶۲۷۰۸۸
۲۴ اداره ثبت اسناد ۴۲۶۴۴۰۹۰
۲۵ جهاد سازندگی ۴۲۴۴۴۳۳۸
۲۶ دادگستری ۴۲۴۹۰۰۰۲
۲۷ دامپزشکی ۴۲۷۲۶۵۷۰
۲۸ دفتر امام جمعه ۴۲۵۱۱۷۵۵
۲۹ سازمان آب ۴۲۷۴۷۴۰۰
۳۰ سازمان نظام پرستاری ۴۲۷۴۰۳۱۱
۳۱ فرمانداری نجف آباد ۴۲۶۲۳۰۳۰
۳۲ سازمان نظام پزشکی ۴۲۶۱۳۳۸۳
۳۳ سازمان نظام مهندسی ۴۲۷۴۱۸۴۴
۳۴ نیروی انتظامی ۴۲۷۲۶۴۵۵
۳۵ هلال احمر ۴۲۷۲۶۴۷۰
۳۶ شهرداری منطقه یک ۴۲۶۴۶۸۸۰
۳۷ شهردای منطقه سه ۴۲۶۵۸۱۴۴
۳۸ شهرداری ناحیه یک (یزدانشهر) ۴۲۴۴۴۶۱۱
۳۹ شهرداری ناحیه دو (امیرآباد) ۴۲۴۴۳۶۱۱
۴۰ شهرداری ناحیه سه (ویلاشهر) ۴۲۲۵۷۰۰۰
۴۱ اداره منابع طبیعی ۴۲۷۲۷۱۶۵
تبلیغات در نیازمندی های نجف آباد