مرجـع مـعرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر نجف آباد
سامانه جامع شهر هوشمند نجف آباد
هم اکنون ، رایگـان ثبت نــام کنید !

سامانه جامع شهر هوشمند نجف آباد

  • نیازمندی های نجف آباد
  • نیازمندی های نجف آباد
  • نیازمندی های نجف آباد
shadow

شماره تلفن های ضروری شهرستان نجف آباد

ردیفنام مرکزشماره تلفن
۱سازمان اتوبوس رانی۴۲۷۲۷۲۵۰
۲اداره برق۴۲۷۳۳۳۱۱
۳اداره بهداشت۴۲۶۲۲۰۵۶
۴اداره بهزیستی۴۲۷۲۷۲۹۴
۵اداره پست۴۲۶۲۲۰۰۷
۶اداره تامین اجتماعی۴۲۶۴۱۰۲۱
۷اداره تعاون روستایی۴۲۷۲۶۵۵۱
۸اداره دارایی۴۲۷۳۳۰۳۰
۹اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی۴۲۴۴۴۴۳۴
۱۰اداره فنی و حرفه ای۴۲۴۹۰۰۱۵
۱۱اداره کار۴۲۷۴۵۸۳۱
۱۲اداره گاز۴۲۷۲۶۵۲۰
۱۳اداره هواشناسی۴۲۷۲۶۴۲۰
۱۴اداره اماکن۴۲۴۳۲۱۱۱
۱۵انتقال خون۴۲۶۲۱۱۱۳
۱۶آتش نشانی۴۲۶۳۴۴۴۴
۱۷اداره آموزش و پرورش۴۲۶۲۷۱۴۳
۱۸اداره بازرگانی۴۲۷۴۲۰۹۴
۱۹بنیاد شهید و جانبازان۴۲۶۲۵۱۱۰
۲۰بنیاد مسکن۴۲۶۴۶۲۲۵
۲۱اداره تربیت بدنی۴۲۶۲۳۰۶۰
۲۲ترمینال مسافربری۴۲۶۶۳۳۰۱
۲۳اداره ثبت احوال۴۲۶۲۷۰۸۸
۲۴اداره ثبت اسناد۴۲۶۴۴۰۹۰
۲۵جهاد سازندگی۴۲۴۴۴۳۳۸
۲۶دادگستری۴۲۴۹۰۰۰۲
۲۷دامپزشکی۴۲۷۲۶۵۷۰
۲۸دفتر امام جمعه۴۲۵۱۱۷۵۵
۲۹سازمان آب۴۲۷۴۷۴۰۰
۳۰سازمان نظام پرستاری۴۲۷۴۰۳۱۱
۳۱فرمانداری نجف آباد۴۲۶۲۳۰۳۰
۳۲سازمان نظام پزشکی۴۲۶۱۳۳۸۳
۳۳سازمان نظام مهندسی۴۲۷۴۱۸۴۴
۳۴نیروی انتظامی۴۲۷۲۶۴۵۵
۳۵هلال احمر۴۲۷۲۶۴۷۰
۳۶شهرداری منطقه یک۴۲۶۴۶۸۸۰
۳۷شهردای منطقه سه۴۲۶۵۸۱۴۴
۳۸شهرداری ناحیه یک (یزدانشهر)۴۲۴۴۴۶۱۱
۳۹شهرداری ناحیه دو (امیرآباد)۴۲۴۴۳۶۱۱
۴۰شهرداری ناحیه سه (ویلاشهر)۴۲۲۵۷۰۰۰
۴۱اداره منابع طبیعی۴۲۷۲۷۱۶۵
تبلیغات در نیازمندی های نجف آباد