مرجـع مـعرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر نجف آباد
سامانه جامع شهر هوشمند نجف آباد
هم اکنون ، رایگـان ثبت نــام کنید !

سامانه جامع شهر هوشمند نجف آباد

  • نیازمندی های نجف آباد
  • نیازمندی های نجف آباد
  • نیازمندی های نجف آباد
shadow

راضیه ندافی

راضیه ندافی
شماره شناسه عضویت : 1252
تاریخ ثبت نام : 24 تیر 1399
تعداد بازدید : 1,266
تخصص :
مشاور ، تسهیل گر و مدرس کارآفرینی
موبایل :
تلفن :
ایمیل :
Info@RaziehNadafi.ir
سایت :
www.RaziehNadafi.ir
آدرس :
توضیحات :
لینک :
تبلیغات در نیازمندی های نجف آباد