مرجـع مـعرفی متخصصین ، كارشناسان مشاغل و خدمات عمومی شهر نجف آباد
سامانه جامع شهر هوشمند نجف آباد
هم اکنون ، رایگـان ثبت نــام کنید !

سامانه جامع شهر هوشمند نجف آباد

  • نیازمندی های نجف آباد
  • نیازمندی های نجف آباد
  • نیازمندی های نجف آباد
shadow

مائده شجاعی

مائده شجاعی
شماره شناسه عضویت : 1272
تاریخ ثبت نام : 29 مرداد 1399
تعداد بازدید : 1,517
تخصص :
کارشناس خبرنگاری ، مجری ، گوینده ، نریتور
موبایل :
تلفن :
ایمیل :
info@MaedehShojaei.ir
سایت :
www.MaedehShojaei.ir
آدرس :
توضیحات :
لینک :
تبلیغات در نیازمندی های نجف آباد